+91 9075441223 erigtstep@gmail.com

 आम्ही मुळा नदीलगत फार्म हाऊस प्लॉट प्रोजेक्ट डेव्हलप करत आहोत.

अॅग्रो फार्म हा प्रोजेक्ट पुण्यापासून 35km अंतरावर आहे. हा प्रोजेक्ट   शहराच्या दगदगत्या वातावरणा पासून दूर निसर्गाच्या सानिध्यात व मुळा नदीच्या किनारी आहे.

 तुमच्या सुख सोयीचा खास विचार करूनच आम्ही हा प्रोजेक्ट सुरु करत आहोत. तुम्हाला खरा फार्म हाउस चा अनुभव देण्याची खात्री आम्ही देतो. सर्व सुख सोयींनी सज्ज असलेला फार्म हाउस प्लॉट आम्ही देत आहोत.

तुम्हाला या ठिकाणी ३ पर्याय आहे

१) फार्म हाऊस प्लॉट

२) शेत जमीन

३) गुंतवणूक

१) फार्म हाऊस प्लॉट

आपण फार्म हाउस साठी जमीन घेताना आपल्याला खालील काही गोष्टी प्रथमतः लक्ष्यात घेतल्या पाहिजे.

फार्म हाऊस प्लॉट मध्ये सर्व सुखसोई असेल तरच आपण त्याला फार्म हाऊस प्लॉट म्हणू शकतो.म्हणजे फार्म हाऊस प्लॉट घेताना आपण कोणत्या गोष्टी लक्ष्यात घेतल्या पाहिजे. फार्म हाऊस प्लॉट घेताना आपल्याला त्या ठिकाणी प्रत्येक प्लॉट साठी कमीत कमी २० ते २५ फूट रॊड, प्रत्येक प्लॉट पर्यंत लाइट ची सोय, १ इंच पाण्याचे कनेक्शन, फार्म हाऊस प्लॉट हा १२ हि महिने हिरवा राहावा या साठी प्लॉट मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची  फळ झाडे असावेत, आणि ती झाडे जगवण्यासाठी १२ माही पाणी असावे, या व्यतिरिक्त आपल्याला शिल्लक राहिलेल्या जागे मध्ये शेती पण करता यावी म्हणून आपल्या प्लॉट शेजारी एखादी नदी किंवा धरण असावे जेणे करून आपण खऱ्या फार्म हाऊस प्लॉट चा अनुभव घेऊ शकतो. याच बरोबर आवश्यक असलेल्या गोष्टी पूर्ण प्रोजेक्ट ला कुंपण , सेक्युरिटी गार्ड, सेक्युरिटी केबिन या सगळ्या सुख सोयी असेल तरच  फार्म हाऊस प्लॉट होऊ शकतो तर कृपया या सर्व गोष्टी आपण लक्ष्यात घ्यावया असा आम्हाला वाटतं आणि जर या सर्व सुख सोयी जर त्या ठिकाणी असेल तर त्या जागेची  किंम्मत नक्कीच शेत जमिनी पेक्ष्या जास्त असते ते म्हणजे त्या सुख सोई पूर्ण करण्या साठी……. म्हणून फार्म हाऊस प्लॉट आणि शेत जमीन च्या किंमती मध्ये खूप फरक असतो आणि तो आपण सर्वानी लक्ष्यात घ्यावा. आणि या गोष्टीच जर विचार केला तर आणि तरच तुम्हाला तुमचा फार्म हाऊस प्लॉट मिळू शकतो नाहीतर तुम्हाला फार्म हाऊस प्लॉट सांगून तुमच्या हातात फक्त आणि फक्त मोकळी जागा पडेल.

अ )  आम्ही या सगळ्या गोष्टीचा पुरेपूर विचार करूनच हा प्रोजेक्ट सुरु केला आहे आणि आम्हाला सगळ्या सुखसोई तुम्हाला पुरवायच्या आहेत म्हणून आम्ही ३२४ प्रति स्वेर फूट दराने आम्ही देत आहोत. या मध्ये त्वरित खरेदीखात व ताबा मिळेल.

आ ) वरील सगळ्या सुखसोयी पूर्ण करण्यासाठी ज्या प्लॉट मध्ये आम्हाला १ वर्ष वेळ लागणार आहे त्याचा दर २२५ प्रति स्वेर फूट आहे आमचा दर जर  तुम्हाला जास्त वाटत असेल तरी आम्ही तुमच्याच सुखसोई साठी होणाऱ्या खर्चच त्या दरा मध्ये सामाविस्ट केला आहे.

२) शेत जमीन

शेत जमिनी मध्ये आवश्यक असलेल्या गरजे पुरत्या गोष्टी आणि त्या नुसार त्याच्या जबाबदाऱ्या आणि जमिनींचे दर खालील प्रमाणे

अ) शेत जमीन घेताना आपल्याला आवश्यक म्हणजे जागे पर्यंत रस्ता असावा, जवळपास पाण्याचा श्रोत असावा, या २ गोष्टी लक्ष्यात घेता याठिकाणी अपेक्षित असणारा दर म्हणजे फक्त १ लाख ५० हजार गुंठा आहे या मध्ये आमची जबाबदारी म्हणजे जागेचे सर्व डॉक्यूमेंट क्लीएअर करणे आणि जागेवर ताबा प्रास्तापित करून देणे आणि त्याची १ वर्ष जबाबदारी घेणे या सर्व जबाबदारी लक्ष्यात घेता हा दर आहे.

आ ) शेत जमिनी पर्यंत मुरमाचा रस्त्याची सोय, ३ इंची शेती साठी  पाण्याची  सोय आणि लाइट चा पोल एवढ्या सोई असल्यास १ लाख ७५ हजार प्रति गुंठा दर आहे .

3) गुंतवणूक

शेत जमिनी मध्ये जर गुंतवणूक म्हणून तुम्ही पाहत असाल तर आम्ही तुम्हाला फक्त गुंतवणुकी साठी आमच्या कडे एक पर्याय आहे . तुम्हाला जागा पाहिल्या नंतर तुम्हाला जर जागा किंवा लोकेशन आवडलं तर तुम्हाला  तो प्लॉट आज १ लाख ५० हजार गुंठ्याने दिला जाईल आणि घेतल्या नंतर तुमचा खरेदी खात झाल्या नंतर २ वर्षा नंतर तो प्लॉट तुमच्या कडून २ लाख ५० हजार गुंठ्याने परत घेतला जाईल तुम्हाला तो प्लॉट परत दयावाच लागेल.

तर तुम्हाला या ठिकाणी वरील ३ पर्याय आहेत.

आमची विनंती एवढीच आहे कि तुम्ही साईट लवकरात लवकर पहा म्हणजे तुम्हाला योग्य निर्णय घेता येईल.

तुम्हाला जागा पाहण्यासाठी वेळेत वेळ काढावा लागेल कारण तुम्ही प्रोजेक्ट पहिल्या नंतरच तुम्हाला हव्या त्या गोष्टी त्या ठिकाणी साध्य होणार आहेत कि नाही ते ठरावता  येईल आणि याचा तुम्हाला होणार फायदा म्हणजे तुम्हाला रेट मध्ये कमी – जास्त करण्याची संधी मिळू शकते कारण आम्ही स्वतः जागा खरेदी करतो आणि डेव्हलप करतो.

त्यातील योग्य तो पर्याय तुम्ही निवडू शकता परंतु या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जागा पहिल्या नंतरच ठरवू शकता. तर तुम्हाला काही खरेदी करायचं असेल किंवा या बद्दल अधिक माहिती हवी असेल तर तुम्ही पहिले लोकशन पहिलेच पाहिजे त्या नंतरच आपण या गोष्टी वरती बोलू शकतॊ असे आम्हाला वाटते.

होय, आम्ही निसर्गप्रेमी …
जर तुम्हाला आमची कल्पना आवडली असेल  आणि जर तुम्ही आमच्या ध्येयावर विश्वास करता तर कृपया एकदा संपर्क करा.
 Nature Lover’s

         Creating a nature lovers community

“We love nature, feel nature. The very first step for us is to create and maintain a green community.”
© 2018 JK Nature Lovers.