+91 9075441223 erigtstep@gmail.com

गुंतवणूक हा असा प्रकार आहे कि बाप दाखव नाहीतर श्रद्ध घ्याल असा प्रश्न जेव्हां तुम्ही कराल आणि त्याचे उत्तर ज्याच्याकडे असेल तरच तुम्ही गुंतवणूक करण्याचा फक्त विचार करावा. गुंतवणूक कुठे ? कशी ? किती प्रमाणात यासाठी भरपूर माहिती असणे गरजेचे आहे कारण गुंतवणुकीचा परतावा गुंतवणूक करताना घेतलेल्या निर्णयावर ठरतो त्याबद्दल थोडंसं …

प्रथमतः आपणासर्वांना वाटते कि इस्टेट आहे आणि माझ्याकडे पैसा आहे कुठंतरी मनाच्या कोपऱ्यात त्याचा गर्व वाटत असतो त्याच गोष्टीचा फायदा समोरचा आपल्याला अवांतर ऑफर देऊन ….

होय, आम्ही निसर्गप्रेमी …

जर तुम्हाला आमची कल्पना आवडली असेल  आणि जर तुम्ही आमच्या ध्येयावर विश्वास करता तर कृपया एकदा संपर्क करा.

 Nature Lover’s

         Creating a nature lovers community

“We love nature, feel nature. The very first step for us is to create and maintain a green community.”

© 2018 JK Nature Lovers.