+91 9075441223 erigtstep@gmail.com

फार्म हाउस

फार्म हाऊस प्लॉट आणि फार्म हाऊस

फार्म हाऊस प्लॉट हि संकल्पना व्यक्तीनुसार किंवा विचारानुसार वेगळी आणि वयानुसार वेगवेगळी असू शकतात कोणाला डोंगरावरती कोणाला सपाट जमिनीवरती कोणाला नदीलगत, गावालगत, हायवेलगत अश्या वेगवेगळ्या आहेत परंतु सगळ्या गोष्टीचा विचार न करता प्रामुख्याने असा विचार करायला हवा कि आपण कुठेही फार्महाऊस घेतलं तर आपण त्या ठिकाणी वारंवार जाऊ शकतो का ? किंवा कामाच्या दगदगीमुळे तुम्ही जाऊ न शकल्यास ते फार्महाउस मेंटेन ठेवण्यासाठी लागणारा खर्च आपल्याला परवडेल का ? व तेवढा खर्च करायचा आहे का ?  या सगळ्या गोष्टी आम्ही अनुभवल्या आहेत .

फार्म हाऊस आणि फार्म हाऊस प्लॉट हे आपण सुरवातीचे एक दोन वर्षेच मेंटेन ठेवतो त्यानंतर आपली ओढ कमी होत जाते आणि त्यामुळे फार्म हाऊस मेंटेन ठेवता येत नाही आणि मेंटेन न ठेवल्यामुळे आपली जी गुंतवणूक असेल त्याची किंमत कमी होते . फार्महाऊस म्हणजे नुसतं स्वप्नातल घर किंवा हौस म्हणून घेऊ नका तर वरील सांगितलेल्या गोष्टीचा पुरेपूर विचार करून निर्णय घ्या . तरच तुमचं फार्महाउस पूर्ण होऊ शकते त्याचा उपभोग घेऊ शकता , त्याची योग्य किंमत मिळू शकते आमच्या मते फार्महाउस कुठे आणि कसे असावे त्यासाठी नुसते फार्महाउस आणि फार्महाउस प्लॉट नाही तर त्याबरोबरच्या कोणकोणत्या जबाबदाऱ्या आपल्या आहेत त्याची संपूर्ण माहिती खालील प्रमाणे :

आपण फार्म हाउस साठी जमीन घेताना आपल्याला खालील काही गोष्टी प्रथमतः लक्ष्यात घेतल्या पाहिजेत.

फार्म हाऊस प्लॉट मध्ये सर्व सुखसोई असेल तरच आपण त्याला फार्म हाऊस प्लॉट म्हणू शकतो.
म्हणजे फार्म हाऊस प्लॉट घेताना आपण कोणत्या गोष्टी लक्ष्यात घेतल्या पाहिजे.
फार्म हाऊस प्लॉट घेताना आपल्याला त्या ठिकाणी प्रत्येक प्लॉट साठी कमीत कमी २० ते २५ फूट रॊड, प्रत्येक प्लॉट पर्यंत लाइट ची सोय, १ इंच पाण्याचे कनेक्शन , फार्म हाऊस प्लॉट हा १२ हि महिने हिरवा राहावा या साठी प्लॉट मध्ये वेगवेगळ्या फळ झाडे असावेत, आणि ती झाडे जगवण्यासाठी १२ माही पाणी असावे, या व्यतिरिक्त आपल्याला शिल्लक राहिलेल्या जागे मध्ये शेती पण करता यावी म्हणून आपल्या प्लॉट शेजारी एखादी नदी किंवा धरण असावे जेणे करून आपण खऱ्या फार्म हाऊस प्लॉट चा अनुभव घेऊ शकतो. याच बरोबर आवश्यक असलेल्या गोष्टी पूर्ण प्रोजेक्ट ला कुंपण , सेक्युरिटी गार्ड, सेक्युरिटी केबिन या सगळ्या सुख सोयी असेल तोच फार्म हाऊस प्लॉट होऊ शकतो तर कृपया या सर्व गोष्टी आपण लक्ष्यात घ्याव्या असं आम्हाला वाटतं आणि जर या सर्व सुख सोयी जर त्या ठिकाणी असतील तर त्या लागेची किंमत नक्कीच शेत जमिनी पेक्ष्या जास्त असते ते म्हणजे त्या सुख सोई पूर्ण करण्या साठी म्हणून फार्म हाऊस प्लॉट आणि शेत जमीन च्या किंमती मध्ये खूप फरक असतो आणि तो आपण सर्वानी लक्ष्यात घ्यावा. आणि या गोष्टीच जर विचार केला तर आणि तरच तुम्हाला तुमचा फार्म हाऊस प्लॉट मिळू शकतो नाहीतर तुम्हाला फार्म हाऊस प्लॉट सांगून तुमच्या हातात फक्त आणि फक्त मोकळी जागा पडेल.

 

होय, आम्ही निसर्गप्रेमी …

जर तुम्हाला आमची कल्पना आवडली असेल  आणि जर तुम्ही आमच्या ध्येयावर विश्वास करता तर कृपया एकदा संपर्क करा.

 Nature Lover’s

         Creating a nature lovers community

“We love nature, feel nature. The very first step for us is to create and maintain a green community.”

© 2018 JK Nature Lovers.